Марганець. Управління освіти Марганецької міськради

 

Про управління

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ 

 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

Пріоритетні напрями роботи управління освіти

 

 
 • забезпечити охопленням дошкільною освітою 75% дітей дошкільного віку та 100 % дітей п’ятирічного віку шляхом запровадження альтернативних форм дошкільної освіти;

 • забезпечити умови для рівного доступу до якісної освіти дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

 • забезпечити  безкоштовним харчуванням 100% дітей 1-4-х класів та дітей пільгових категорій;

 • забезпечити 100% комп’ютерну підтримку викладання навчальних предметів у закладах, де наявні НКК;

 • створити єдиний інформаційно-освітній простір;

 • залучати вчителів міста до Міжнародних освітянських програм, проектів, інформаційних фондів;

 • забезпечити 100% шкільною та спортивною формою дітей пільгових категорій та організувати літній відпочинок для цієї категорії дітей (за рахунок місцевого бюджету);

 • зміцнювати матеріально-технічну базу, ремонтувати приміщення, покращувати харчування та медичне обслуговування дітей;

 • створити для кожної дитини здоров’язберігаюче середовище;

 • запроваджувати сучасні форми роботи з батьками і громадськістю для поширення необхідних знань щодо виховання й розвитку дитини, здійснення їх прав на участь в управлінні  навчальними закладами;

 • створювати умови для професійного зростання педагогів, підвищення їхньої психолого-педагогічної компетентності через різні форми курсової підготовки;

 • забезпечити  науково-методичне керівництво над роботою педагогічних колективів  навчальних закладів над науково–методичним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»;

 • сприяти  подальшому впровадженню зовнішнього незалежного оцінювання випускників, які виявили бажання вступити до ВНЗ;

 • охопити учнів профільним навчанням до 100%; створити належні умови для впровадження допрофільного та профільного навчання, а також діяльності освітніх округів;

 • охопити позашкільною освітою 75% учнівської молоді міста;

 • забезпечувати  підтримку талановитої молоді;

 • активізувати роботу зі збільшення кількості гуртків і секцій у позашкільних закладах та у спортивних школах;

 • реалізувати  заходи спрямовані на покращення умов праці та навчання для учасників навчально-виховного процесу та по підвищенню їх безпеки; формування у підростаючого покоління прагнення до здорового способу життя;

 • забезпечити подальшу взаємодію з батьківською громадськістю, розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питання організації навчального процесу, життєдіяльності навчальних закладів;

 • виховувати  на традиціях  і звичаях українського народу, вивчати його історичної та культурної спадщини, формувати високо- патріотичну свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до Державних символів України.

 • активізувати  правове виховання, підвищити рівень  правової культури дітей;

 • створити умови для забезпечення оптимальної рухової активності дітей  досягнення ними достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, сприяння соціальному, біологічному та психічному благополуччю, поліпшенню стану здоров'я, профілактиці захворювань;

 • залучити до дитячо-юнацького спорту обдарованих осіб, осіб з обмеженими можливостями, дітей пільгових категорій та створити  умови  для максимальної реалізації їхніх здібностей у спорті;

 • вдосконалювати роботу щодо залучення позабюджетних коштів шляхом участі у проектній діяльності;

 • забезпечувати своєчасну і повну виплату заробітної плати (відповідно до колективної угоди);

 • гарантувати безкоштовне підвищення кваліфікації педагогів, впроваджувати систему безперервної післядипломної освіти.