Марганець. Управління освіти Марганецької міськради

 

Електронний модуль “Атестація педагогічних працівників”

 
 Система призначена для проведення атестації педагогічних працівників.
    Атестація проводиться з метою встановлення відповідності рівня кваліфікації педагогічних працівників вимогам, що пред'являються до кваліфікаційних категорій (першої або вищої) або підтвердження відповідності педагогічних працівників займаним ними посадам на основі оцінки їх професійної діяльності.
Основними завданнями атестації є:
   • стимулювання цілеспрямованого, безперервного підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників, їх методологічної культури, особистісного професійного зростання, використання ними сучасних педагогічних технологій;
  • підвищення ефективності та якості педагогічної праці;
  • виявлення перспектив використання потенційних можливостей педагогічних працівників;
  • врахування вимог державних освітніх стандартів до кадрових умов реалізації освітніх програм при формуванні кадрового складу освітніх установ;
  • визначення необхідності підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
  • забезпечення диференціації рівня оплати праці педагогічних працівників.